Sứ Đông Hải - Xây chất lượng, dựng niềm tin

Sứ máy biến áp

SỨ MÁY BIẾN ÁP 24/550
KH: SBA24 - 550
SỨ MÁY BIẾN ÁP 22/250
KH: SBA22 - 250
SỨ MÁY BIẾN ÁP 35/875
KH: SBA35 - 875
SỨ MÁY BIẾN ÁP 35/720
KH: SBA35 - 720
SỨ MÁY BIẾN ÁP 35/965
KH: SBA35 - 965
SỨ MÁY BIẾN ÁP 35/720
KH: SBA35 - 720
SỨ MÁY BIẾN ÁP 22/250
KH: SBA 22/250 - 1FA
SỨ MÁY BIẾN ÁP 24/250
KH: SBA24 - 250
SỨ MÁY BIẾN ÁP 35/250
KH: SBA35/250 - FA
SỨ MÁY BIẾN ÁP 10/250
KH: SBA10/250
SỨ MÁY BIẾN ÁP 10/630
KH: SBA10/630
SỨ MÁY BIẾN ÁP 10/1000
KH: SBA10/1000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG - SPECIFIC TECHNICAL PARMERTER

SBA24 - 550 SBA24 - 250 SBA 22 - 250 SBA35 - 720 SBA35 - 875 SBA35 - 965 SBA35 - 720 SBA 22/250 - 1FA SBA35/250 - FA SBA10/250 SBA10/630 SBA10/1000

Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5769 - 1993; DIN 42531

Điện áp định mức

kV
20
24
22
30
35
35
35
22
35
10
10
10
Điện áp làm việc cực đại
kV
24
24
24
35
35
35
38.5
24
35
15
15
15
Dòng điện định mức
A
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
630
1000
Điện áp duy trì ở trạng thái ướt, 50Hz (1›)
kV
50
50
50
70
70
70
75
50
85
28
28
28
Điện áp chịu xung sét (1,2/50µs)
kV
125
125
125
190
190
190
190
125
190
95
95
95
Chiều dài dòng rò nhỏ nhất
mm
550
600
700
720
875
965
1260
700
900
295
295
350
Lực uốn phá hủy
KN
> 5
> 5
> 5
> 5
> 5
> 5
> 5
> 5
> 5
> 5
> 5
> 5
Men của sản phẩm
Nâu
Nâu
Trắng
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Nâu
Trắng

Công ty cổ phần Sứ Đông Hải

Xây chất lượng, dựng niềm tin

Copyright © sudonhai 2021 | All Rights Reserved