Sứ Đông Hải - Xây chất lượng, dựng niềm tin

Sứ hạ thế

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG - SPECIFIC TECHNICAL PARMERTER

A18 A30 GI 531

Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 7998-1 : 2009

Điện áp duy trì ở trạng thái khô, 50Hz (1›)
kV
25
25
25
Điện áp duy trì ở trạng thái ướt, 50Hz (1›)
kV
12
12
12
Chiều dài dòng rò nhỏ nhất
mm
150
150
45
Men của sản phẩm
Trắng
Nâu
Nâu

Công ty cổ phần Sứ Đông Hải

Xây chất lượng, dựng niềm tin

Copyright © sudonhai 2021 | All Rights Reserved