Sứ Đông Hải - Xây chất lượng, dựng niềm tin

Sứ cầu dao cách ly

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG - SPECIFIC TECHNICAL PARMERTER

SCDN 24 (Tĩnh) SCDN 24 (Động) SCD 24CN SCD24 - 630 SCD35 SCD35 - 860

Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 7998-1 : 2009; IEC 273 - 1990

Điện áp định mức
kV
24
24
24
24
35
35
Điện áp duy trì ở trạng thái khô, 50Hz (1›)
kV
75
75
75
75
110
110
Điện áp duy trì ở trạng thái ướt, 50Hz (1›)
kV
55
55
55
55
85
85
Điện áp chịu xung sét (1,2/50µs)
kV
125
125
125
125
200
200
Chiều dài dòng rò nhỏ nhất
mm
460
500
530
630
720
875
Lực uốn phá hủy
KN
5
5
5
5
5
5
Men của sản phẩm
Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Trắng

Công ty cổ phần Sứ Đông Hải

Xây chất lượng, dựng niềm tin

Copyright © sudonhai 2021 | All Rights Reserved