Sứ Đông Hải - Xây chất lượng, dựng niềm tin

Sứ cầu chì tự rơi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG - SPECIFIC TECHNICAL PARMERTER

SCR10 SCR 24 SCR35

Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 7998-1 : 2009;
IEC 256

Điện áp duy trì ở trạng thái khô, 50Hz (1›)
kV
45
75
110
Điện áp duy trì ở trạng thái ướt, 50Hz (1›)
kV
34
55
85
Điện áp chịu xung sét (1,2/50µs)
kV
75
125
170
Chiều dài dòng rò nhỏ nhất
mm
200
400
720
Lực uốn phá hủy
KN
5
5
5
Men của sản phẩm
Nâu
Nâu
Nâu

Công ty cổ phần Sứ Đông Hải

Xây chất lượng, dựng niềm tin

Copyright © sudonhai 2021 | All Rights Reserved